Προς τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Κύριε,

 

Σας αποστέλλουμε απόσπασμα πρακτικού από την 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου  και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής