Προς την κα. Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Θέσεις της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος για την Κυνηγετική Δραστηριότητα.

Κυρία,

 

Σας αποστέλλουμε επιστολή της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος που αφορά τις θέσεις της για την κυνηγετική δραστηριότητα και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής