Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα. Άννα Διαμαντοπούλου

Κυρία Υπουργέ,

Είναι γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα  οικονομικής  και διοικητικής οργάνωσηςΣυγκεκριμένα η απουσία αυτόνομων δομών στη Διοίκησή του, έχει δημιουργήσει ένα δυσάρεστο πλέγμα εξάρτησης που οδήγησε σε αδυναμία εκτέλεσης των βασικών του οικονομικών και διοικητικών λειτουργιών, θέτοντας σε αμφισβήτηση την ίδια τη λειτουργία του. Σύμφωνα με το Ν. 3794 (ΦΕΚ Α 156/4.9.2009) το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επωμίστηκε πάσα  οικονομική και διοικητική πράξη για τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Σχολής του Αγρινίου. Ωστόσο η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μη εκτελώντας επαρκώς τις υποχρεώσεις της οδήγησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος σε δυσλειτουργία, με διογκούμενα προβλήματα δημιουργώντας επισφάλεια για την ύπαρξή του.

Για να επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Αγρινίουαπό τον Οκτώβριο του 2010 προώθησε σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την έγκριση Οργανογράμματος του Πανεπιστημίου, με σκοπό την αυτοδυναμία του. Επιπροσθέτως η αυτοτέλεια στην οικονομική διαχείριση του Πανεπιστημίου Αγρινίου καθώς και η τοποθέτηση Νομικού συμβούλου, θα του προσδώσουνε την ανεξαρτησία των κινήσεων και τη ρύθμιση όλων των εκκρεμοτήτων που συσσωρεύτηκαν εδώ και καιρό.

 

Κατόπιν των ως άνω ερωτάται η κα. Υπουργός

1)             Παραμένει σταθερά η θέληση του Υπουργείου Παιδείας στη διατήρηση της αυτονομίας του Πανεπιστημίου Αγρινίου και πώς αυτή υλοποιείται στην παρούσα ενδοπανεπιστημιακή κρίση;

2)             Η τοπική κοινωνία βλέπει το Πανεπιστήμιό της, ως το μοναδικό φορέα ανάπτυξης που προικοδότησε η ελληνική πολιτεία σε ένα εγκαταλειμμένο Νομό. Αισθάνεστε ότι με την παρούσα κατάσταση οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, μας επιτρέπετε να αδιαφορούμε για ένα τόσο σημαντικό θεσμό; Εάν όχι, πληροφορήστε μας, ποιες ενέργειες έχετε δρομολογήσει προς το σκοπό αυτό;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής