Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Θέμα: Προστασία και Καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας

 

Το ζήτημα της Δημόσιας Περιουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, για την επίλυση του υπερβολικού εξωτερικού χρέους. Η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας αποτελεί χρόνιο θέμα για την ελληνική κρατική διοίκηση, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει κατορθώσει να λύσει θέματα όπως η καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας, δεν την έχει προστατεύσει από την διαρκή καταπάτησή της και δεν έχει καταφέρει να αποσαφηνίσει το ιδιοκτησιακό της καθεστώς (σχολάζουσα περιουσία). Είναι τραγικό από το 1830 μέχρι σήμερα, η Δημόσια Περιουσία να αναμένει τους ιθύνοντες που θα προχωρήσουν σε αξιοποίησή της.

 

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα διαχρονικά είναι εκτεθειμένο απέναντι στον Ελληνικό Λαό, στην Κοινωνία των Πολιτών, η οποία εναπόθεσε την τύχη της, το μέλλον της, το μέλλον των παιδιών της στην δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία της. Προβληματιζόμαστε όταν διαπιστώνουμε και σήμερα φαινόμενα που μας θυμίζουν περιόδους πολιτικής διαχείρισης και οργάνωσης του κράτους του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα επισημαίνω μετ’ επιτάσεως:

 

– την έλλειψη αρμοδιότητας στην Κ.Ε.Δ., ώστε να έχει την δυνατότητα να αποβάλλει καταπατητή περιουσιακών της στοιχείων.

– την καθυστέρηση έως και 18 ετών της αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις περιπτώσεις σχολάζουσας Δημόσιας Περιουσίας.

– το έλλειμμα συστηματικής καταγραφής της Δημόσιας Περιουσίας είτε αυτή αφορά περιουσία των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ., είτε των Ιδρυμάτων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

α. Θα προβείτε σε άμεση παραχώρηση αρμοδιότητας στην Κ.Ε.Δ. (η οποία κατέχει 275.000 μικρά και μεγάλα ακίνητα), ώστε να δύναται να αποβάλει καταπατητές εκ της περιουσίας της.

β. Με ποιά άμεσα νομοθετικά μέτρα θα περιορίσετε το σημερινό απαιτούμενο χρόνο, ώστε να καθορίζεται και να προστατεύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς στις σχολάζουσες περιουσίες, και θα δεσμεύσετε συγχρόνως άπαντες τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα να γνωρίζει ο Ελληνικός λαός τη δημόσια περιουσία του;

 

                                                                                     Ο Ερωτών Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής