Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για συνυπολογισμό του κόστους της αναπηρίας κατά τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό των προστίμων για τα αυθαίρετα

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας αποστέλλουμε επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τον συνυπολογισμό του κόστους της αναπηρίας κατά τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό των προστίμων για τα αυθαίρετα και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

 

 

                                                                                      Ο Αναφέρων Βουλευτής,

                                                                                           Παναγιώτης Κουρουμπλής