Προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα. Λούκα Κατσέλη

Η σημερινή οικονομική κρίση καθιστά επιτακτικό τον διαχειριστικό έλεγχο των Ασφαλιστικών Ταμείων, συγκεκριμένα της διαχειρίσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων και τις τοποθετήσεις στο Χρηματιστηρίου, διότι αυτές συχνά διενεργήθηκαν  με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη αιτιολόγηση. Ας αναλογισθούμε μετά την πρόσφατη κατάρρευση του Χρηματιστηρίου την μεγάλη λεηλασία των Ταμείων.

Τα Ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία διαχειρίζονται ίσως τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά  στο  Ελληνικό Χρηματιστήριο διότι εκ της νομοθεσίας επενδύουν το 23% των αποθεματικών τους σε μετοχές, δυστυχώς χωρίς καμία απολύτως διαφάνεια. Η ιστοσελίδα  των επενδύσεων, www.periousia.gr, έχει να ενημερωθεί από το 2009.

Ουδείς γνωρίζει την πραγματική κατάσταση των Ταμείων στην διαχείριση, την   αποτίμηση  των επενδύσεων σε μετοχές, σε ομόλογα ή ακίνητα διότι εμφανίζεται ζημία μόνο αν πουληθεί ομόλογο για να καλυφθούν ανάγκες  ρευστότητας τους, ή αν εμφανιστεί στην περιουσία τους μετοχή μη εισηγμένη  στο Χρηματιστήριο.

Οι Διοικήσεις  χειρίζονται τις μετοχές αυτοβούλως. Εάν στο τέλος του χρόνου δεν παραμείνουν οι μετοχές στο χαρτοφυλάκιο ουδείς γνωρίζει τι αγοράσθηκε ή τι επωλήθη. Λειτουργούν δηλαδή ως καταβόθρες φουσκωμένων μετοχών αγοράζοντας τις, με αποδοχή των σχετικών φιλοδωρημάτων και στη συνέχεια  πουλώντας τις με ζημία δίχως να λάβει γνώση κανένας, διότι εργάστηκαν  πάντα εντός του επισήμου ορίου ανόδου και πτώσης των τιμών (δηλαδή  αν η μετοχή ανέβει κατά 20% ή πέσει κατά 20%). Για να καλύψουν τις ενέργειές τους  εξασφαλίζεται πάντα εισήγηση Συμβούλου (συνήθως χρηματιστηριακή) προσληφθέντος χωρίς διαγωνισμό για νομική κάλυψη. Πολλές φορές δεν τηρήθηκαν ούτε τα προσχήματα, προχωρώντας άμεσα σε αγορές δίχως απόφαση του Δ.Σ.. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου  μετοχές δεν πωλούνταν ακόμα και αν είχαν υποχωρήσει κάτω από το όριο που είχε αποφασίσει το Ταμείο ή συγκυριακά είχαν ανέβει πάνω από το όριο κέρδους. Γνωρίζουμε ότι σχεδιασμός της Κυβερνήσεως είναι η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης των αποθεματικών και της περιουσίας των Ταμείων.

Προκειμένου  να γνωστοποιηθεί τι έγινε τα τελευταία χρόνια με τα Ασφαλιστικά Ταμεία, θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά στη δημοσιότητα όλες οι συναλλαγές τους

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός

 

α) Θα δοθούν στην δημοσιότητα όλες οι συναλλαγές σε μετοχές και ομόλογα των αποθεματικών των Ταμείων από το 2000 έως σήμερα, και συγχρόνως θα ελεγχθεί βάση ποιών αποφάσεων και με ποια διαδικασία αγοράστηκαν οι μετοχές αυτές αλλά και ποια ήταν η απόδοση των επενδύσεων των Ταμείων σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη  ετησίως;

β) Θα ελεγχθεί ποιοί χρημάτισαν Σύμβουλοι των Ασφαλιστικών Ταμείων, με ποιά διαδικασία προσελήφθηκαν ποιές ήταν οι αμοιβές τους, καθώς θα διενεργηθεί πλήρης έλεγχος από ορκωτούς λογιστές της περιουσιακής κατάστασης όσων χρημάτισαν Διοικητές Ταμείων τα τελευταία δέκα χρόνια;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής,

             Κουρουμπλής Παναγιώτης