Προς τoν Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

Θέμα: Πρόγραμμα Απασχόλησης Α.με.Α

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Ως γνωστόν η ένταξη προσώπων με ποσοστό αναπηρίας στην ελληνική αγορά εργασίας υπήρξε διαχρονικά δύσκολη υπόθεση. Σήμερα η οικονομική κρίση οδήγησε τη χώρα μας στο βίωμα ενός πρωτόγνωρου φαινομένου σύγχυσης οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών δεδομένων που οδηγούν την ελληνική κοινωνία σε αδιέξοδο με επικίνδυνα ορατά σημάδια κοινωνικής έκρηξης. Είναι προφανές ότι η ανεργία αποτελεί τη βάση του όλου προβλήματος, το οποίο δυστυχώς θα συνεχίζει να διογκώνεται χωρίς ορατή για το μέλλον άμεση επανάκαμψη. Κάθε πολιτική όσο και σωστή να είναι δεν θα ανατρέψει το αρνητικό πολιτικό κλίμα, διότι το εύρος του προβλήματος χρειάζεται και χρόνο και μέσα και μακροχρόνια προσπάθεια ενώ ο λαός αναζητά επίμονα λύσεις.
Για την αντιμετώπιση των ιδιαιτέρων ζητημάτων που αφορούν τα πρόσωπα με αναπηρία, απαιτήθηκε στο παρελθόν παρέμβαση και  στρατηγικός συντονισμός της πολιτείας. Ως στόχος της πολιτείας ετέθη  η υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και η ενίσχυσή τους,  με σκοπό την ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. υλοποιώντας την Κυβερνητική πρωτοβουλία με την υπ’ αριθμό 20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010), ανακοίνωσε Ειδικό Τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.080 ανέργων A.με.Α. Η διάρκεια του ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, ενώ με την λήξη αυτού, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για επιπρόσθετα δώδεκα (12)μήνες. Δυστυχώς το ποσό επιχορήγησης καλύπτει μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές. Στο παρελθόν σε αντίστοιχο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ., ο εργοδότης χρηματοδοτούταν για το συνολικό κόστος της αμοιβής των Α.με.Α. (δηλαδή αμοιβή και ασφαλιστικές εισφορές).

 

Κατόπιν των ως άνω ερωτάται ο κ. Υπουργός

1) Η εξομοίωση των Α.με.Α με τους μη ανάπηρους ανέργους συνιστά κατάφορη παραβίαση ενός δικαιώματος το οποίο θα αποβεί ολέθριο για την κατηγορία αυτών των προσώπων. Προτίθεστε να ερευνήσετε τρόπους αποκατάστασης αυτής της άνισης μεταχείρισης  με άλλου είδους στηρίξεις;

2) Προτίθεστε να επανεξετάσετε το ζήτημα διαβαθμίζοντας το με βάση τα  κοινωνικοοικονομικά τους κριτήρια στηρίζοντας  τα Α.με.Α. που βιώνουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό;

 

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

 

Ο Ερωτών Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής