Υπουργείο Υγείας

Εντολή για διενέργεια ελέγχου στους μεγαλύτερους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου.

Παύση χρηματοδότησης των ΜΜΕ από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Απόφαση για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των ανασφαλίστων.

Κατάργηση της υποχρεωτικής καταβολής εξέταστρου 5 ευρώ στα νοσοκομεία.

Υπουργική απόφαση για τη μη περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στα φάρμακα.

Καμία έλλειψη φαρμάκων κατά τη δύσκολη περίοδο των capital controls.

Ανάδειξη της υγειονομικής διάστασης του προσφυγικού – μεταναστευτικού και συμπερίληψή της στην ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας της ΕΕ.

Προώθηση πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ για την από κοινού (με άλλα κράτη – μέλη) διαπραγμάτευση των τιμών καινοτόμων φαρμάκων με τις φαρμακευτικές εταιρείες.