Υπουργείο Εσωτερικών

Κατάργηση της προσκόμισης 350.000 πιστοποιητικών Δημοτολογίου ετησίως για τις εγγραφές / μεταβολές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Απλούστευση διαδικασιών και προτυποποίηση λειτουργιών των Δήμων και των Περιφερειών μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Περιφερειών και Δήμων της χώρας για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οικονομική ενίσχυση ύψους 2.800.000 € προς Δήμους που έχουν αναλάβει αυξημένες ευθύνες για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος.

Συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων (περιφέρειες, δήμοι, ΜΚΟ, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ κ.α.) για επίκαιρα ζητήματα που αφορούσαν δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής και προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Συγκρότηση σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Εθνικής Επιτροπής Κωδικοποίησης Νομοθεσίας, με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας.
Θεσμοθέτηση χρηματοδότησης των Δήμων από κονδύλια του Υπουργείο Εσωτερικών, για το προσφυγικό.

Σύσταση επιτροπής με την συμμετοχή εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και για πρώτη φορά των εργαζομένων στους ΟΤΑ , με αντικείμενο την επαναθεσμοποίηση του Καλλικράτη.

Κατανομή σε όλους τους Δήμους της χώρας ποσού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Εκκαθάριση ληξιαρχείου και δημοτολογίου για τη δημιουργία μητρώου πολιτών με σκοπό τη διαλειτουργικότητα όλων των βάσεων δεδομένων του δημοσίου