Υποχρέωση της πολιτείας είναι η ισότιμη πρόσβαση των κωφών-βαρήκοων σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής

Υποχρέωση της πολιτείας είναι η ισότιμη πρόσβαση των κωφών-βαρήκοων σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής