«Υπάρχει η πολιτική βούληση!»

Σε πλαίσιο άριστης συνεργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015, συνάντηση εργασίας του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Κουρουμπλή με την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κ. Φωτεινή Κούβελα και το προσωπικό της ΓΓΙΦ.

Ο Υπουργός τόνισε ότι υπάρχει από πλευράς του η πολιτική βούληση να αναδειχθεί το θέμα της ισότητας καθώς και της έμφυλης βίας. Ενημερώθηκε από τη Γενική Γραμματέα και τους Διευθυντές της υπηρεσίας για τις πολιτικές και τις δράσεις που υλοποιεί η ΓΓΙΦ για την ουσιαστική ισότητα σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι θα συνεχιστεί η στενή συνεργασία και μέσα από τη συγκρότηση του Συμβουλίου Εσωτερικής Πολιτικής, με όλους τους Γενικούς Γραμματείς του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ. Μέσα από αυτό τον μηχανισμό θα γίνεται η συνεχής ενημέρωση και παρακολούθηση των ζητημάτων της ΓΓΙΦ προκειμένου να υπάρχει συντονισμός κινήσεων και καλύτερα αποτελέσματα.

Η Γενική Γραμματέας τού εξέθεσε σειρά ζητημάτων που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, μεταξύ των οποίων είναι η συνέχιση της λειτουργίας των δομών για την υποστήριξη γυναικών –θυμάτων βίας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, χωρίς να κλείσει καμία καθώς και η συνέχιση της εργασίας των 271 εργαζομένων σε αυτές τις δομές και του επέδωσε σχετική τροπολογία για να ενταχθεί σε νόμο και να ψηφιστεί γρήγορα από τη Βουλή.

Ο κ. Κουρουμπλής, όντας ενήμερος και ευαισθητοποιημένος, υπογράμμισε ότι θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια είτε ως ο πολιτικά επικεφαλής είτε ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ΓΓΙΦ, Υπουργείων, Περιφερειών και άλλων φορέων ούτως ώστε και οι Περιφέρειες να εντάξουν τις δομές για τις γυναίκες-θύματα βίας στον σχεδιασμό της νέας περιόδου των ΕΣΠΑ αλλά και όλοι οι αρμόδιοι φορείς να πραγματοποιήσουν άμεσες δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων