Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας

Την αναστολή μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 κάθε πλειστηριασμού που αφορά ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη, εφόσον η αντικειμενική αξία αυτού δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ, κατέθεσαν ως νομοθετική ρύθμιση – τροπολογία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Η πρωτοβουλία είναι των βουλευτών Αλεξιάδη Τρύφωνα, Παπανάτσιου Αικατερίνης, Κουρουμπλή Παναγιώτη, Μαμουλάκη Χαράλαμπου, Ξανθόπουλου Θεόφιλου, Φλαμπουράρη Αλέξανδρου και Χαρίτση Αλέξανδρου.

Αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας

Η διαχείριση της πανδημικής κρίσης και ως συνέπεια αυτής, η βαθιά οικονομική ύφεση, η αύξηση της ανεργίας και η ραγδαία συρρίκνωση των εισοδημάτων, έχουν επιφέρει τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και δυσχέρειες σε χιλιάδες πολίτες οδηγώντας τους στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής. Η οικονομία και η κοινωνία δεν έχουν επανέλθει στην κανονικότητα.  Οφειλέτες που στάθηκαν όρθιοι κατά τη διάρκεια της  πολυετούς οικονομικής κρίσης, βρίσκονται σήμερα χωρίς δική τους υπαιτιότητα σε προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων, αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

Το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Υποχρέωση δε κάθε ευνομούμενης πολιτείας είναι η με κάθε τρόπο θωράκιση της κύριας κατοικίας όλων των νοικοκυριών.

Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση καθίσταται άκρως αναγκαία, καθόσον με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η πρώτη κατοικία στερείται πλέον οποιασδήποτε προστασίας.

Ακολουθεί η τροπολογία όπως κατατέθηκε

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις – β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» – γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις.

Θέμα : Αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η διαχείριση της πανδημικής κρίσηςκαι ως συνέπεια αυτής, η βαθιά οικονομική ύφεση, η αύξηση της ανεργίας και η ραγδαίασυρρίκνωση των εισοδημάτων, έχουν επιφέρει τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και δυσχέρειες σε χιλιάδες πολίτες οδηγώντας τους στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής. Η οικονομία και η κοινωνία δεν έχουν επανέλθει στην κανονικότητα. Οφειλέτες που στάθηκαν όρθιοι κατά τη διάρκεια της  πολυετούς οικονομικής κρίσης, βρίσκονται σήμερα χωρίς δική τους υπαιτιότητα σε προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων, αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούςπρώτης κατοικίας.
Το ζήτημα της προστασίαςτης πρώτης κατοικίας αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Υποχρέωση δε κάθε ευνομούμενης πολιτείας είναι η με κάθε τρόπο θωράκιση της κύριας κατοικίαςόλων των νοικοκυριών.
Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμισηκαθίσταται άκρως αναγκαία, καθόσον με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η πρώτη κατοικία στερείται πλέον οποιασδήποτε προστασίας.

Β.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο….
Στο Μέρος Γ «Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας- Τροποποιήσεις Ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις» προστίθεται άρθροως ακολούθως:
Αναστέλλεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 κάθε πλειστηριασμός που αφορά ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη, εφόσον η αντικειμενική αξία αυτού δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021

Οι προτείνοντες  Βουλευτές

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Φλαμπουράρης Αλέξανδρος

Χαρίτσης Αλέξανδρος