Θέμα: Συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ

Θέμα: Συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ

Mε το Νόμο 1296/12-10-1982(ΦΕΚ Α΄128), δημιουργήθηκε στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) “Ειδικός Λογαριασμός Συνταξιοδότησης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων” όπου και προβλέφθηκε η χορήγηση σύνταξης και  παροχή υγειονομικής (νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική) περίθαλψης,  σε ανασφάλιστους υπερήλικες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου είχαν θεσπισθεί και προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης σε ομογενείς, κυρίως από τη Βόρεια Ήπειρο και την πρώην ΕΣΣΔ. Δόθηκε δηλαδή με τον τρόπο αυτό και κίνητρο στους ομογενείς να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και τους απονεμήθηκε η ελληνική ιθαγένεια. Με τη σύνταξη αυτή που τους χορηγήθηκε νόμιμα και με κάποια μικρή σύνταξη από τις χώρες τους, η οποία, στην καλύτερη περίπτωση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 120 ευρώ, κατάφεραν να οργανώσουν τη ζωή τους, σημειωτέον δε ότι σήμερα οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι 75 – 80 ετών.

Η κυβέρνηση όμως κατ΄ επιταγή της τρόικας, με το τρίτο Μνημόνιο (Ν. 4093/2012 “Έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016″ ) έθεσε, μεταξύ άλλων δύο προϋποθέσεις: α. Να μη λαμβάνουν οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, και επίσης, σε περίπτωση εγγάμων, να μη λαμβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 και β. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους, να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.

Από το νόμο δεν εξαιρέθηκε καμία σύνταξη, με αποτέλεσμα χιλιάδες υπερήλικες να καταδικάζονται στην απορία ή να υποβάλλουν, απελπισμένοι, αίτηση παραίτησης από τις μικρότερες συντάξεις – ακόμα και από την τιμητική για τους αγώνες τους σύνταξη Εθνικής Αντίστασης – ή να ζητούν τη μείωση του επιδόματος αναπηρίας που λαμβάνουν, προκειμένου να μη ξεπεράσουν τα 4.320 ευρώ το χρόνο! Η δεύτερη αυτή προϋπόθεση, εξάλλου, είναι άκρως αντικοινωνική, αφ’ ενός διότι το εισοδηματικό όριο των 4.320 ευρώ είναι χαμηλότερο και από το όριο της φτώχειας, το οποίο για το 2012 ορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ στα 7.178 ευρώ και αφ΄ ετέρου διότι λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό εισόδημα. Η κυβέρνηση για μια ακόμα φορά εξαντλεί την αυστηρότητά της στις πιο ευαίσθητες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες χωρίς να ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής.

Συνέπεια της εφαρμογής του μνημονιακού Νόμου 4093/2012 είναι να θεσπιστούν όροι που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια χιλιάδων Ελλήνων και ομογενών μας από τη Βόρεια Ήπειρο και την πρώην ΕΣΣΔ. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα στο βωμό του να υπηρετεί πιστά τις μνημονιακές συμφωνίες να προσβάλει την αξιοπρέπεια πολιτών που υπερασπίστηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες την υπόθεση της ελληνικής τους καταγωγής. Είναι το ίδιο πολιτικό σύστημα που ζητούσε από τους Βορειοηπειρώτες  και τους Νεοποντίους να παραμείνουν στις παλιές τους εστίες και σήμερα έρχεται και προκαλεί τη συνείδησή τους υπονοώντας ότι έκλεψαν την ελληνική ιθαγένεια. Αν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ελληνοποίησης, αυτές βαραίνουν το διάτρητο ελληνικό πολιτικό σύστημα και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αμφισβητεί τη συντριπτική πλειοψηφία των Νεοποντίων και Βορειοηπειρωτών υποβάλλοντάς τους σε φοβερές κοινωνικές δοκιμασίες εξόντωσης. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς έχουν ένσημα, αφού δούλευαν και προσέφεραν στην ελληνική οικονομία, τα οποία δεν προσμετρούνται  πουθενά.

Το σύνολο των ανασφάλιστων υπερήλικων δικαιούχων για το έτος 2012 ήταν 62.711 και το κόστος των συντάξεων ανερχόταν στα 339 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία έπειτα από απαίτηση της τρόικας για το 2013 και εντεύθεν ήταν να μειωθεί το κόστος των συντάξεων κατά 66,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 44 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εξοικονομηθεί από την κατάργηση των 13ων και 14ωνσυντάξεων. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για την κυβέρνηση, που έχει  σκοπό να αναστείλει περί τις 20.000 συντάξεις για να εξοικονομήσει 95 εκατ. ευρώ και να αποδείξει στην τρόικα για μια ακόμη φορά πόσο υπάκουη είναι.  Από τον Ιούνιο έχει αναστείλει όλες τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων και τους ζήτησε να επακαταθέσουν τα δικαιολογητικά τους ενώ μέχρι και σήμερα -5 μήνες σχεδόν μετά- οι συντάξεις δεν έχουν καταβληθεί και χιλιάδες συνάνθρωποί μας βρίσκονται χωρίς καμία οικονομική στήριξη. Όπως φαίνεται η κυβέρνηση με τον τρόπο αυτό  επιθυμεί να εμφανίσει  το «πολυπόθητο πλεόνασμα».

Η κυβέρνηση σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα με την τρόικα θα μπορούσε να προχωρήσει στην περικοπή των συντάξεων κατά περίπου 80€ μηνιαίως προκειμένου να  αποδείξει την υπακοή της και όχι να αποφασίσει την πλήρη κατάργησή τους. Πληροφορίες δε που διαρρέουν, κάνουν λόγο για επιπλέον κριτήρια που θα θέσει η κυβέρνηση όπως για παράδειγμα αν ο δικαιούχος έχει στην ιδιοκτησία του έστω και ένα ακίνητο, οποιασδήποτε αξίας και αν είναι αυτό. Η κυβέρνηση δηλαδή θεωρεί ότι ένας άνθρωπος με 360€ τον μήνα θα πρέπει να νοικιάζει και σπίτι και αν έχει έστω και μια γκαρσονιέρα στο όνομά του θα του περικόπτεται η σύνταξη γιατί θεωρείται προνομιούχος.

Κατόπιν των ως άνω,

Επερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Θα επαναφέρει η κυβέρνηση τα κριτήρια για τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων στις προηγούμενες διατάξεις του Νόμου 1296/12-10-1982 (ΦΕΚ Α΄128) ούτως ώστε να μην περικοπούν οι συντάξεις χιλιάδων συμπολιτών μας που ζουν ήδη κάτω από τα όρια της φτώχειας;

2. Θα πληρώσει η κυβέρνηση άμεσα και αναδρομικά τους συνταξιούχους που περιμένουν τόσους μήνες να επαναξεταστούν οι συντάξεις τους;

3. Διαψεύδει η κυβέρνηση τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει σχετικά με  τα επιπλέον κριτήρια που σκοπεύει να θέσει στους ανασφάλιστους υπερήλικες και που αφορούν την περαιτέρω μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος των 4.230 ευρώ ούτως ώστε να περικόψουν επιπλέον δικαιούχους;

Οι  Επερωτώντες Βουλευτές

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Στρατούλης  Δημήτρης

Μητρόπουλος Αλέξης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Τσουκαλάς Δημήτρης

Χαραλαμπίδου  Δέσποινα

Βούτσης Νίκος