Θέμα: Οι αρνητικές συνέπειες από την εφαρμογή των προτάσεων του ΟΟΣΑ γα την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου παρασκευής και πώλησης άρτου

Προσφάτως δημοσιοποιήθηκε έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με στόχο μεταξύ άλλων την υποβολή προτάσεων για τη μείωση των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα όπως γάλα, ψωμί, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα κ.ά. Οι προτάσεις του ΟΟΣΑ ειδικά για το βασικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής, το ψωμί, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των αρτοποιών, οι οποίοι επισημαίνουν ότι τα εν λόγω μέτρα οδηγούν στην παραπλάνηση του καταναλωτή, την υποβάθμιση της ποιότητας του άρτου εξισώνοντας τα αρτοποιία ή φούρνους με τις εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης (bake off) οι οποίες αναθερμαίνουν μόνο ημιψημένη ή κατεψυγμένη ζύμη.

Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση προτείνεται η εξίσωση του φούρνου με το πρατήριο άρτου που διαθέτει εγκατάσταση περάτωσης έψησης, αναφέροντας παραπλανητικά ότι δήθεν «τα αρτοποιεία και τα πρατήρια άρτου παράγουν όμοια προϊόντα και οι καταναλωτές τα εκλαμβάνουν ως ταυτόσημα» και ότι «πρατήρια άρτου και αρτοποιεία δεν είναι σαφείς όροι για τον καταναλωτή». Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει τα πρατήρια άρτου με εγκαταστάσεις bake off, δηλαδή μόνο ψήσιμο, να ονομάζονται αρτοποιεία. Για το θέμα αυτό, υπενθυμίζεται, ότι τον Φεβρουάριο του 2013 έρευνα της MARC αναφέρει ότι ανάμεσα στον φούρνο της γειτονιάς, το πρατήριο άρτου και το σούπερ-μάρκετ που πουλά ψωμί, οι καταναλωτές όχι μόνο αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ αυτών αλλά και προτιμούν σε ποσοστό 86.1% τον φούρνο της γειτονιάς. Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει το προφανές, ότι δηλαδή ουδεμία ομοιότητα έχει το ψωμί του φούρνου της γειτονιάς με το ψωμί που προέρχεται από την κατάψυξη και πωλείται ψημένο σε άλλα σημεία πώλησης. Εκτός αυτού η έκθεση προτείνει να διευρυνθούν τα σημεία πώλησης άρτου σε κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κ.λπ. ακόμη και σε καταστήματα που δεν πωλούν τρόφιμα, με προφανείς κινδύνους επιμόλυνσης.

Επίσης προτείνεται η κατάργηση των καθορισμένων βαρών του άρτου, κάτι που ευνοεί τις εισαγωγές κατεψυγμένων ψωμιών από άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς και από τρίτες χώρες με προϊόντα άρτου αμφιβόλου ποιότητας και υγιεινής, επηρεάζοντας ενδεχομένως αρνητικά την υγεία του καταναλωτή. Η εισαγόμενη δε κατεψυγμένη ζύμη θα προκαλέσει παραπλάνηση του καταναλωτή και υποβάθμιση της ποιότητας του άρτου. Τέλος, προτείνονται και άλλα σοβαρά μέτρα όπως η κατάργηση της εισφοράς στα άλευρα υπέρ του ταμείου αρτοποιών (ΤΕΑΑ), η κατάργηση της αποθήκευσης αλεύρου και αλατιού, που αν εφαρμοσθούν εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος του αρτοποιού.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. α) Προτίθεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότηταςνα προβεί στην εξίσωση αρτοποιείου ή φούρνου και εγκατάστασης περάτωσης έψησης και να επιτρέψει την πώληση του ψωμιού από κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία και καταστήματα που δεν πωλούν τρόφιμα, γνωρίζοντας τις αρνητικές συνέπειες για την υγεία των καταναλωτών από την εφαρμογή αυτών των μέτρων; β)Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να προστατεύσει την υγεία των πολιτών και να αποτρέψει την παραπλάνησή τους από την εισαγωγή κατεψυγμένης ζύμης;
  2. Θα καταργήσει α) τα υπάρχοντα βάρη στο ψωμί, β) την υποχρέωση αποθήκης αλεύρου και αλατιού στους φούρνους, γ) την εισφορά στο αλεύρι υπέρ του ταμείου αρτοποιών και τις υπάρχουσες μεταβατικές διατάξεις του νόμου 3526/2007, γνωρίζοντας τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η υιοθέτηση αυτών των μέτρων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κουρουμπλής Παναγιώτης