Θέμα: Εξαίρεση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης «Παναγία Ελεούσα» από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας αποστέλλουμε επιστολή του εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης «Παναγία Ελεούσα» που αφορά την απόφαση της κυβέρνησης για την εργασιακή εφεδρεία  και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλή