ΘΕΜΑ: Διορισμοί ατόμων με Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο

Με τη διάταξη του άρθρου 29 του Ν. 3599/2007 προβλέφθηκε ο κατ’ εξαίρεση διορισμός, σε προσωποπαγείς θέσεις ιατρών και νοσηλευτών, ατόμων που πάσχουν από θαλασσαιμία ή / και δρεπανοκυτταρικές νόσους. Παρότι ο νομοθέτης ουδέποτε μετέβαλε την ως άνω διάταξη, υπό το καθεστώς των περιορισμών στις προσλήψεις που εισήγαγε ο Ν. 3812/2009, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού των Νοσοκομείων της χώρας αρνούνται να κάνουν χρήση της ειδικής διάταξης του άρθρου 29 του Ν. 3599/2007, επικαλούμενες τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΠ/Φ.2.9/32/οικ.3884/18.2.2011 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Όμως, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο υπάγονται μεν και οι προσλήψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του τομέα υγείας στον περιορισμό των προσλήψεων, με αναλογία ένα προς πέντε, όμως δεν ανατρέπεται (ούτε θα μπορούσε να ανατραπεί) η προτεραιότητα των συγκεκριμένων κατηγοριών πασχόντων από θαλασσαιμία ή / και δρεπανοκυτταρικές νόσους ως προς το με απόλυτη σειρά προτεραιότητας διορισμό τους. Μάλιστα ο συνολικός αριθμός γιατρών και νοσηλευτών που υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 29 του Ν. 3599/2007 δεν υπερβαίνει τους δεκαπ σε όλη την επικράτεια.

Ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί εάν προτίθενται να λάβουν τη σχετική πρωτοβουλία ώστε, τουλάχιστον, να επαναβεβαιώσουν, με την έκδοση σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου, το δικαίωμα των ατόμων που πάσχουν από θαλασσαιμία ή / και δρεπανοκυτταρικές νόσους στον κατ’ εξαίρεση και απόλυτη σειρά προτεραιότητας διορισμό τους σε προσωποπαγείς θέσεις ιατρών και νοσηλευτών;

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Όλγα Γεροβασίλη – ΆΡΤΑΣ

Παναγιώτης Κουρουμπλής –Β΄ Αθηνών