«Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» – Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής