Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης για τις σοβαρές ελλείψεις στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Αθήνα

Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης για τις σοβαρές ελλείψεις στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Αθήνα