Συζήτηση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022

Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων: Συζήτηση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022