Σύστημα Υγείας διαφορετικό από της Ν.Δ.

Το αν θα έχουμε κρατική φροντίδα ή δημόσια φροντίδα είναι ένα ζήτημα που έθεσα στην Πανελλαδική Διάσκεψη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να γίνουν συζητήσεις σε βάθος για τα σημαντικά ζητήματα της υγείας, γιατί η υγεία είναι χώρος που ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ηγεμονεύσει πολιτικά.  Δεν είμαστε στην περίοδο προ του 2015, όταν χωρίς κυβερνητική εμπειρία προσεγγίζαμε τα ζητήματα.  Σήμερα έχουμε πίσω μας μεγάλη κυβερνητική εμπειρία, με έργο, με σημαντικό έργο, αλλά και με αδυναμίες, ενδεχομένως και με λάθη.  Πρέπει στο εξής η συζήτηση που κάνουμε, να γίνεται  σε βάθος, σε όλα τα επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα στην Πρωτοβάθμια Υγεία και ιδιαίτερα στον τομέα του Οικογενειακού Γιατρού, θα ακολουθήσουμε τη λογική  της κρατικής φροντίδας ή της δημόσιας φροντίδας;

Πρέπει να μην είμαστε ουτοπιστές και πρέπει να οργανώσουμε ειδικές θεματικές για τα επιμέρους ζητήματα. Το ζήτημα του φαρμάκου για παράδειγμα χρειάζεται ειδική θεματική συζήτηση, η παραγωγή του φαρμάκου και ή έρευνα στην Ελλάδα, επίσης χρειάζονται ειδική θεματική. Έτσι θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια πλήρη πρόταση,  οραματική μεν, αλλά  υλοποιήσιμη και προφανώς διαφορετική από την πρόταση που προωθεί σήμερα η κυβέρνηση της  Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα σύστημα λειτουργικό, ποιοτικό και αποτελεσματικό, με αξιολόγηση, που θα εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως της οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης, ίσες δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.