Συνωστισμός και προβλήματα στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας

«Συνωστισμός και προβλήματα στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας». Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, 09.02.2021