Συνάντηση του ΥΝΑΝΠ Παναγιώτη Κουρουμπλή με τον πρέσβη της Ισπανίας Enrique Viquera

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα Enrique Viquera προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις επί θεμάτων αμοιβαίου ναυτιλιακού και εμπορικού ενδιαφέροντος, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών.

Ο κ. Κουρουμπλής χαιρέτησε την υφιστάμενη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ναυτιλίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην στρατηγική συμμαχία των χωρών της Μεσογείου ως προς την υιοθέτηση αποτελεσματικών διεθνών κανόνων για την ναυτιλία, στο πλαίσιο του ΙΜΟ, αλλά και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. Αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που αποδίδει η χώρα μας για την ανάδειξη της έννοιας της «νησιωτικότητας» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό το πρίσμα της διασυνδεσιμότητας των νησιωτικών περιοχών με στόχο την ενίσχυση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής των νησιωτικών περιοχών των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Ο κ. Κουρουμπλής υπογράμμισε την ενεργό συμβολή των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την προώθηση της νομοθετικής δέσμης για τη βελτίωση της ασφάλειας των επιβατηγών. Επίσης αναφέρθηκε στην εποικοδομητική στάση της χώρας μας, στις προτεραιότητες ναυτιλιακού ενδιαφέροντος που προωθεί η τρέχουσα Εσθονική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ε.Ε., ιδίως, σε συνάρτηση με την αναθεώρηση της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ για τις ευκολίες υποδοχής καταλοίπων. Τέλος, ο κ. Κουρουμπλής εξέφρασε την πεποίθησή του για επιβεβαίωση της συνεργασίας των δύο χωρών, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου του ΙΜΟ στο πλαίσιο της 30ης Συνόδου της Συνέλευσης του ΙΜΟ στα τέλη του 2017.

Ο Πρέσβης της Ισπανίας κ. Viquera επιβεβαίωσε τη σημασία της συνέχισης και περαιτέρω εμβάθυνσης της υφιστάμενης συνεργασίας των δύο χωρών, τονίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας των απόκεντρων περιοχών της Ε.Ε. κατά τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών. Επιβεβαίωσε τη σημασία που αποδίδεται, από ισπανικής πλευράς, στην αμοιβαία υποστήριξη των δύο χωρών για την επανεκλογή τους στο Συμβούλιο του ΙΜΟ. Τέλος, ο κ. Πρέσβης απηύθυνε πρόσκληση στον Υπουργό για πραγματοποίηση συνάντησης με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών της Ισπανίας Íñigo de la Serna Hernáiz.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, σε εξαιρετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας τους και στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας τους επί θεμάτων αμοιβαίου ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, τόσο στο πλαίσιο των οργάνων της Ε.Ε. όσο και στον ΙΜΟ.

Περισσότερα…