Συνάντηση του ΥΝΑΝΠ Παναγιώτη Κουρουμπλή με εκπροσώπους της ΟΜΥΛΕ για τον ΟΛΘ

Ζητήματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών, έθεσαν στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκπρόσωποι της ΟΜΥΛΕ. Στη συνάντηση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (ΓΛΛΠΝΕ) Χρήστος Λαμπρίδης. Ο πρόεδρος της ΟΜΥΛΕ Γιώργος Γεωργακόπουλος ζήτησε διεύρυνση των υπερωριών, σημειώνοντας ότι οι 20 ώρες που προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των πλοίων, με δεδομένη τη μείωση του προσωπικού. Σημείωσε ακόμα ότι οι προβλέψεις του ενιαίου μισθολογίου δεν είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε υπηρεσίες 24ωρης βάσης.

Ο κ. Γεωργακόπουλος έθεσε ακόμα το ζήτημα των κοινωνικών παροχών, όπως κατασκηνώσεις και παιδικοί σταθμοί, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να μειωθούν. Για κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων, οι οποίοι δεν παίρνουν 13ο μισθό ζήτησε πρόβλεψη κάποιας κοινωνικής παροχής. Ετέθη ακόμα, το ζήτημα της καταβολής ανταποδοτικού τέλους προς τους ΟΤΑ.

Ο κ. Κουρουμπλής πρότεινε να γίνει ειδική συνεργασία με τη ΓΛΛΠΝΕ, ώστε να ετοιμαστεί συγκεκριμένη πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο πρέπει να εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες. Όσον αφορά το ανταποδοτικό τέλος, ο κ. Κουρουμπλής είπε ότι έχουν δρομολογηθεί ήδη οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Περισσότερα…