Συναντήσεις κ.κ. Π. Κουρουμπλή και Ν. Σαντορινιού με την Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε. κα. Violeta Bulc και τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κ. Karmenu Vella στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ναυτιλία, την Γαλάζια Ανάπτυξη και τη Νησιωτικότητα

Την 09.02.2017 ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με την Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε. κα Violeta Bulc και τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Karmenu Vella.
Κατά τις συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ο κ. Κουρουμπλής αντάλλαξε απόψεις με τους δύο Επιτρόπους για επίκαιρα ναυτιλιακά θέματα στο πλαίσιο της Ε.Ε και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού καθώς και για θέματα γαλάζιας ανάπτυξης και νησιωτικότητας, με επίκεντρο την πρωτοβουλία που προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αναβάθμιση της νησιωτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ειδικότερα στη συνάντηση με την Επίτροπο Μεταφορών κα. Bulc συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν την ελληνική και την ευρωπαϊκή ναυτιλία, όπως:
Το Ευρωπαϊκό Έτος Ναυτιλίας 2017
Η Πρωτοβουλία κ. ΥΝΑΝΠ για μία Ολοκληρωμένη Νησιωτική Πολιτική
Τα Αέρια του Θερμοκηπίου στη Ναυτιλία – Εξελίξεις στο πλαίσιο ΙΜΟ και σύστημα εμπορίας αερίων ρύπων της ΕΕ (EU ETS)
Η Υπουργική Δήλωση για τις Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Πολιτικής έως το 2020
Η Τρέχουσα Κατάσταση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Ναυτιλίας
Επιπρόσθετα ο Υπουργός Ναυτιλίας εξέφρασε την επιθυμία της χώρας μας για συνέχιση και περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί ναυτιλιακών θεμάτων και συνεχάρη την Επίτροπο για την πρωτοβουλία ανακήρυξης του έτους 2017 ως «Ευρωπαϊκό έτος για τη ναυτιλία». Το γεγονός αυτό αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ως αναπόσπαστου μέρους του συστήματος μεταφορών της ΕΕ και σημαντικού παράγοντα απασχόλησης, βελτιώνοντας παράλληλα την εικόνα της ναυτιλίας και του ναυτικού επαγγέλματος στις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.
Στο πεδίο των αναγκαίων θετικών μέτρων υποστήριξης της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ο κ. Κουρουμπλής υπογράμμισε την αναγκαιότητα σταθερότητας του θεσμικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων στο ναυτιλιακό τομέα και τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής τεχνογνωσίας, στην οποία η χώρα μας πρωτοπορεί. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη υποστήριξης του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού κλάδου που δέχεται έντονες πιέσεις από το διεθνή ανταγωνισμό εκτός Ε.Ε.
Επιπρόσθετα, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στο ανθρώπινο κεφάλαιο της ναυτιλίας, υπό το φως της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στα πλοία, αντικείμενο στο οποίο αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία τόσο από την Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ όσο και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Παράλληλα, ο Υπουργός και η Επίτροπος Μεταφορών συμφώνησαν στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
Από την πλευρά της η Επίτροπος Μεταφορών κα Violeta Bulc παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των Μεταφορών με έμφαση στις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.
Στη συνάντηση που ακολούθησε με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κ. Karmenu Vella παρουσία και του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα και συναφείς ελληνικές προτεραιότητες που άπτονται του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου, ιδίως της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και της συναφούς Υπουργικής Διακήρυξης που αναμένεται να υιοθετηθεί στη Βαλέτα (20.4.2017).
Ο κ. Κουρουμπλής, από κοινού με τον κ. Σαντορινιό είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν αναλυτικά τον Επίτροπο κ. Vella αναφορικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής, με στόχο την προώθηση της ισοπολιτείας των νησιωτών και της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, κάνοντας χρήση των πόρων διαφόρων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών ταμείων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Υπουργός ενημέρωσε τον κ. Vella για την πρωτοβουλία της Ελλάδας να εντάξει το συγκεκριμένο θέμα στα θεσμικά κείμενα που αναμένεται να υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι ελληνικές προτεραιότητες στο πλαίσιο των Συμπερασμάτων Συμβουλίου που προωθεί η Μαλτέζικη Προεδρία για τη Διεθνή Διακυβέρνηση των Ωκεανών, αποδίδοντας έμφαση στο σεβασμό της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, ως πρωταρχικού στοιχείου για την ανάπτυξη με ειρηνικό τρόπο του συνόλου των θαλασσίων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς ναυτιλίας.
Στα θέματα της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας πολιτικής, ο κ. Κουρουμπλής επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατατείνουν στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των θαλασσίων ζητημάτων στη Μεσόγειο. Τέλος, ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει η χώρα μας στον θαλάσσιο τουρισμό, καθώς και στην στήριξη του τομέα των κρουαζιερόπλοιων και του παράκτιου τουρισμού.