Συμπληρωματική επιχορήγηση Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Την Πέμπτη 20 -08  ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής  υπέγραψε υπουργική απόφαση μέσω της οποίας θα δοθεί συμπληρωματική επιχορήγηση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 43 εκατομμυρίων ευρώ για το μήνα Αύγουστο .Συνολικά από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιχορηγήθηκε με το ποσό των 87 εκατομμυρίων ευρώ, μετά και την προηγούμενη υπουργική απόφαση, που υπεγράφη στις 6-8 και μέσω της οποίας εγκρίθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού 44.000.000 ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Με αυτά τα χρήματα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του [όπως πληρωμή φαρμακοποιών Απριλίου και φαρμακείων].

Παράλληλα το Υπουργείο Υγείας στις 12 -08 προχώρησε στην εντολή για επιχορήγηση και κατανομή 60.000 .000 ευρώ στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. από μισθώσεις του κρατικού προϋπολογισμού ,ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές τους ανάγκες [προμήθειες υλικών, κ.α.].