Από την παρέμβαση μου στο ραδιόφωνο KΑΝΑΛΙ 1 με τον Ν. Μπαρδούνια.