Από την παρέμβαση μου στο ραδιόφωνο ElladaFm με τον Γιώργο Βούλγαρη.