Στο 989 Alpha Radio με τον Τάκη Χατζή συζητήσαμε για τις ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά.