Στις “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ” του BlueskyTV, με τον Σωτήρη Ξενάκη

👉 Όταν βρίσκεσαι σε πολιτική κατάρρευση, βρίσκεσαι σε μια άλλη σφαίρα αντίληψης και δεν έχεις καμία επαφή με την κοινωνία.
👉 Στην Ελλάδα παίζεται ένα παιχνίδι αισχροκέρδειας κι όχι κερδοσκοπίας, αποδεικνύεται από ανεξάρτητους αναλυτές, και το παραμύθι της κυβέρνησης ότι όλα οφείλονται στην εισαγόμενη ακρίβεια, δεν είναι πλέον πιστευτό. Ο Πρωθυπουργός μπορεί κάλλιστα να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, διότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί πλέον να αντέξει αυτό το μαρτύριο, ύστερα από 11 χρόνια οικονομικής κρίσης.
👉 Από το 2015 έως το 2019 δεν προέκυψε ούτε 1 ευρώ αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ελληνική κοινωνία καλείται να πληρώσει το τίμημα της αύξησης της χρηματιστηριακής αξίας της ΔΕΗ, τα χαρακτηριστικά της ρήτρας επαναπροσδιορίστηκαν νομοθετικά το 2020 και η αδιαφάνεια της ρήτρας καταγγέλλεται από όλους τους αρμόδιους φορείς.
👉 Η λογική με την οποία η κυβέρνηση προσεγγίζει την τραγική κατάσταση που ζει η ελληνική κοινωνία είναι επιδερμική γιατί δεν τολμά να παρέμβει ουσιαστικά και να συγκρουστεί με τις τέσσερις οικογένειες που διαχειρίζονται την εμπορία του ηλεκτρικού ρεύματος.
👉 Η κυβέρνηση καλείται να πάρει άμεσα αποφασιστικά μέτρα. Αν δεν το τολμήσει, η κατάσταση στην Ελλάδα θα είναι εκρηκτική. Ο κόσμος θα αναγκαστεί να βγεί στο δρόμο.
Δεν αντέχει άλλο.