Στην εκπομπη “Χωρίς Χρώμα” με τον Γιώργο Βαθιώτη

Στην εκπομπη “Χωρίς Χρώμα” με τον Γιώργο Βαθιώτη