Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της Βουλής.