Θέμα: Στέγαση Αθίγγανων Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας αποστέλλουμε επιστολή του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου που αφορά την μεταστέγαση των Αθιγγάνων  και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής