Στα μεγάλα funds δίνει η κυβέρνηση την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων