Θέμα: Σχετικά με τα προωθούμενα μέτρα από την Κυβέρνηση,τον ΣΕΒ και την τρόικα για την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων,των μισθών και των συντάξεων

Από δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και από τις συναντήσεις της Τρόικας με τον Υπουργό Εργασίας, προκύπτει ότι εκκινείται ένας νέος κύκλος σαρωτικών αλλαγών στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, των μισθών και συντάξεων. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί και τη συνέχεια του προγράμματος εσωτερικής υποτίμησης και της συρρίκνωσης της εργατικής δύναμης, που με συνέπεια εφαρμόζουν όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών (2009-2012). Όπως προκύπτει από το συγκεκριμένο σημείωμα της Τρόικας προς το Υπουργείο Εργασίας, οι δανειστές αξιώνουν:

 1. Την εκ νέου μείωση, με παρέμβαση πλέον του κράτους και όχι με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, των κατώτατων ορίων των μισθών για τη θέσπιση ενιαίου ελάχιστου νόμιμου μισθού σε μόνιμη βάση, ο οποίος όπως ρητά αναφέρεται «δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του κατώτατου μισθού που εγκρίθηκε από το EFF μέχρι τα ποσοστά ανεργίας να μειωθούν». Μια παρέμβαση που θα επιφέρει τη μόνιμη μείωση του κατώτατου μισθού, μετά και την μείωση με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 7/28-02-2012, εφόσον λόγω των μνημονιακών πολιτικών τα ποσοστά της ανεργίας δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.
 2. Την ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων που θα συμπεριλαμβάνει τη διευθέτηση-επιμήκυνση του χρόνου εργασίας μέχρι και 13 ώρες την ημέρα, χωρίς υπερωριακή αποζημίωση, μολονότι με τις διατάξεις των τελευταίων νόμων είχε ήδη μειωθεί η προσαύξηση για την υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση (Ν.3863/2010).Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αποτελέσει και την χαριστική βολή στο 8ωρο.
 3. Την αύξηση του μέγιστου αριθμού ημερών εργασίας σε 6 ημέρες ανά εβδομάδα για όλους τους τομείς, καταργώντας στην ουσία το κατακτημένο από τους εργαζόμενους της χώρας εδώ και 40 χρόνια πενθήμερο.
 4. Τη μείωση των εισφορών των εργοδοτών στα ασφαλιστικά ταμεία κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες.
 5. Την εκ νέου μείωση του χρόνου προειδοποίησης αλλά και του ποσού της αποζημίωσης για την απόλυση των εργαζομένων (κατά 50%), μολονότι με τις διατάξεις των τελευταίων νόμων ( Ν.3863/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 3899/2010) είχε ήδη μειωθεί ο χρόνος προειδοποίησης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας όπως επίσης και το ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης.
 6. Τη δυνατότητα να αυξομειώνουν οι επιχειρήσεις ελεύθερα το χρόνο εργασίας, να διαμορφώνουν ωράρια υπέρ-απασχόλησης και υπό-απασχόλησης σε εβδομαδιαία, ακόμη και σε ημερήσια, βάση, χωρίς μάλιστα τους χρονικούς περιορισμούς που ίσχυαν μέχρι πρότινος, των 6 ή 9 μηνών (σύμφωνα με το Ν. 1982/1990 όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το άρ. 2 του νόμου 3846/2010 και το άρ. 17 του ν. 3899/2010 ) και δη χωρίς κανέναν έλεγχο – αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), τις εγκρίσεις των υπερωριών ή τις σχετικές συμφωνίες με τους εργαζόμενους.

Μάλιστα, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ήταν το πρώτο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, στο οποίο οι μνημονιακοί νόμοι έβαλαν ευθέως ενάντια στις συλλογικές ελευθερίες και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στις διατάξεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος (Νόμος 3986/2011) προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας με αντικείμενο την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, όχι αποκλειστικά από συνδικαλιστική οργάνωση, αλλά από απλή ένωση προσώπων και μάλιστα σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 20 άτομα.

 1. Την αύξηση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 χρόνια.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των εργαζομένων και των συνδικάτων βρίσκουν την απόλυτη συμφωνία του ΣΕΒ. Εκείνου του μικρού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας που ειδικά τον καιρό των Μνημονίων συνεχίζει να κερδίζει σε βάρους του λαού. Συγκεκριμένα, από τον Νοέμβρη του 2010 ο ΣΕΒ στην έρευνα τού που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2010, για μια «Επιχειρηματικότητα Χωρίς Εμπόδια – 30 πεδία δράσης για τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος» μεταξύ άλλων προτείνει τα ίδια μέτρα με την επιστολή της τρόικας (6ήμερο εργασίας, μείωση του κατώτατου μισθού, άρση των περιορισμών που επιβάλλει το ΣΕΠΕ κτλ, κατάργηση της υπερωριακής αποζημίωσης). Με άλλα λόγια ο ΣΕΒ, ως προνομιακός συνομιλητής της Τρόικας και των μνημονιακών κυβερνήσεων, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρατηρεί αδιάφορα την Τρόικα να προτείνει ακριβώς τα ίδια με αυτά που ο ίδιος έχει ζητήσει εδώ και περίπου δύο χρόνια. Βεβαίως, όλοι θυμόμαστε και την αποκρουστική διαμάχη μεταξύ ΣΕΒ και κ. Βενιζέλου για το ποιος εισηγήθηκε στην Τρόικα τα εργασιοκτόνα μέτρα.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος των Γερμανών Βιομηχάνων πρόσφατα ζήτησε την μετατροπή όλης της χώρας σε ειδική οικονομική ζώνη με εργασιακές σχέσεις και μισθούς σύγχρονων σκλάβων, αποδεικνύοντας την ταξική αλληλεγγύη του κεφαλαίου όταν πρόκειται για επίθεση στην μισθωτή εργασία.

Επειδή λόγω των μνημονιακών πολιτικών τα ποσοστά της ανεργίας δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.

Επειδή στο non paper, αλλά και στην συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, η Τρόικα απαιτεί να θεσπιστεί “κρατικός μόνιμος μηχανισμός διαμόρφωσης των αποδοχών των εργαζομένων”, που θα υπολείπονται του σημερινού κατώτερου μισθού, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, της ΓΣΕΕ που την υπογράφει και συνολικά την συνδικαλιστική οργάνωση.

Επειδή στην από 29.8.2012 συνάντηση σας με τα προεδρεία των εργατικών ενώσεων εσείς ο ίδιος δηλώσατε ότι η συμμετοχή του κράτους στις διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι πιο ουσιαστική, δήλωση απολύτως σύμφωνη με τις επιταγές των δανειστών και τη θέσπιση του ελάχιστου μειωμένου νόμιμου μισθού.

Επειδή εσείς ο ίδιος αρχικά δηλώσατε ότι νέα μέτρα “δεν είναι της παρούσης”, αλλά σπεύσατε να δρομολογήσετε την μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 5% (όπως προβλέπει το non paper), όπως επίσης στην συνάντηση με την τρόικα αποδεχθήκατε επί της ουσίας όλο το νέο πακέτο μέτρων, απλά μεταθέτοντας χρονικά την εφαρμογή των πιο ταξικών από αυτές.

Επειδή είναι η πολλοστή φορά που οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με νέα σκληρά και αντεργατικά μέτρα των μνημονίων , ακριβώς μετά από διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης και των Υπουργών της ότι αυτά τα μέτρα θα είναι τα τελευταία.

Επερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 1. Προτίθεστε να υιοθετήσετε τελικά τις νέες ισοπεδωτικές και αντεργατικές προτάσεις των δανειστών, τη στιγμή που όπως τονίζει το ΙΝΕ- ΓΣΕΕ στα συμπεράσματα της έκθεσής του για το έτος 2012, η τυχόν εμμονή σας στην ίδια πολιτική θα επιδεινώσει την αγοραστική δύναμη μισθών και συντάξεων και γενικά το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών, το οποίο θα κατρακυλήσει στο 50% του επιπέδου του 2008;
 2. Για πόσο καιρό ακόμα θα ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για σχεδιασμούς που αφορούν τον εργασιακό τους βίο από προγραμματισμένες διοχετεύσεις και φερόμενες διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την στιγμή μάλιστα που με πρωτοβουλία του υπουργού διεξάγεται προσχηματικός και ανούσιος «κοινωνικός διάλογος» σε υψηλό επίπεδο, εφόσον εκεί δεν συζητούνται καν τα ζητήματα, τα οποία προβλέπεται να αποτελέσουν άμεσα αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης;

3.Δεδομένης της έκθεσης του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ για το 2012, βάσει της οποίας η επίσημη ανεργία (ήδη στο 24,4%) εκτινάσσεται στο 29% το 2013 (και η πραγματική στο 34%), πώς τα μέτρα της 6ήμερης εργασίας, της αύξησης των ωρών εργασίας και της αύξησης του γενικού ορίου της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 χρόνια σχετίζονται με την καταπολέμηση της ανεργίας ;

 1. Δεδομένης της ανυπαρξίας ουσιαστικής αντίδρασης από εσάς στην διοχέτευση non paper από την Τρόικα και από την συνάντηση σας μαζί της όσον αφορά σε νέες δυσμενείς αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, σε συνδυασμό με την αρχική δήλωση σας ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις δεν είναι της παρούσης να συζητηθούν, μήπως αμέσως μετά το σφαγιασμό μισθών, συντάξεων και εργασιακών σχέσεων που περιλαμβάνονται στο νέο μνημονιακό πακέτο μέτρων θα ακολουθήσει το νέο πακέτο αντεργατικών ανατροπών που θα συμβάλει στην οριστική απορρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας;
 2. Θεωρείτε ότι είναι “της παρούσης” οι προτάσεις του ΣΕΒ, που βρίσκονται σε απόλυτη σύμπνοια με τις απαιτήσεις της τρόικας και εκφράζονται εκ νέου στις προγραμματισμένες διαβουλεύσεις μεταξύ του υπουργείου και των κοινωνικών εταίρων για τους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις, μετά το πέρας των οποίων θα νομοθετήσετε;

Οι επερωτώντες βουλευτές

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Γαϊτάνη Ιωάννα

Γάκης Δημήτρης

Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

Δερμιτζάκης Κώστας

Δούρου Ρένα

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ζαχαριάς Κώστας

Ζεϊμπεκ Χουσεϊν

Ζερδελής Γιάννης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Κοντονής Σταύρος

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κυριακάκης Βασίλης

Κωνσταντοπούλου Ζωή

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μητρόπουλος Αλέξης

Μιχαλάκης Νίκος

Μπόλαρη Μαρία

Ξανθός Ανδρέας

Πάντζας Γιώργος

Πετράκος Θανάσης

Σαμοϊλης Στέφανος

Σταθάς Γιάννης

Στρατούλης Δημήτρης

Τσουκαλάς Δημήτρης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα