Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ελονοσίας ΜΕΡΟΠΗ

Ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής εξέδωσε Υπουργική Απόφαση με ΑΔΑ : 6ΞΡΗ465ΦΥΟ-3ΡΑ με θέμα: «Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Ελονοσίας  «ΜΕΡΟΠΗ».

Σκοπός του Σχεδίου Δράσης είναι η διατήρηση της χώρας ελεύθερης από ελονοσία και η αποφυγή επανεγκατάστασης της νόσου στις περιοχές όπου έχει εμφανιστεί στο παρελθόν, με συντονισμένες δράσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν συστηματικά μέσα στα επόμενα χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Τα επιδημιολογικά, εντομολογικά και κλιματολογικά δεδομένα των τελευταίων ετών υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής και εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση της ελονοσίας.

Γι’ αυτό το λόγο συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας που επεξεργάστηκε το παρόν σχέδιο δράσης, το οποίο ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Τροπικών Νοσημάτων και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.