Προβλήματα στις εκπαιδευτικές δομές στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα

«Προβλήματα στις εκπαιδευτικές δομές στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα», Επίκαιρη Ερώτηση προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 19.02.2021