Θέμα: Προβλήματα στην εξαίρεση καταβολής έκτακτου ειδικού τέλους.

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας αποστέλλουμε επιστολή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας που αφορά τα προβλήματα που προκύπτουν από την εξαίρεση στην καταβολή του έκτακτου ειδικού τέλους  ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

 Παναγιώτης Κουρουμπλής