Θέμα: Προβλήματα στην εφαρμογή του Ν. 2643/98

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας αποστέλλουμε επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία που αφορά τα οξύτατα προβλήματα στην εφαρμογή του Ν. 2643/98 και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής