Προς Υπουργό Οικονομικών

Η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, όπως γνωρίζετε, έχει ανατεθεί στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.).

Η κύρια πηγή που τροφοδοτεί το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΚΕΔ είναι η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου σας.

Στην Γενική Διεύθυνση που προαναφέρθηκε εκκρεμεί πληθώρα υποθέσεων προς διεκπεραίωση.

Από την μέχρι τώρα πρακτική έχει παρατηρηθεί ότι η εκκαθάριση σχολαζουσών κληρονομιών καθυστερεί απελπιστικά σε βαθμό που πολλές φορές φτάνει να υπερβαίνει τα δέκα χρόνια.

Το δημόσιο συμφέρον και οι ανάγκες της συγκυρίας επιβάλλουν και απαιτούν να αντιμετωπισθεί η γραφειοκρατική διαδικασία και να επιταχυνθεί η περαίωση των σχολαζουσών κληρονομιών, ώστε τα ακίνητα να περιέλθουν στην ΚΕΔ για διαχείριση και αξιοποίηση ενόψει της οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα μας.

Με βάση τα ανωτέρω  και για να εξυπηρετήσουμε στις δύσκολες αυτές στιγμές καλύτερα το δημόσιο συμφέρον ίσως κρίνεται αναγκαία η δημιουργία μικτής Υπηρεσίας από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και ΚΕΔ για το ξεπέρασμα της γραφειοκρατικής διαδικασίας που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

 

 

Ερωτάται o κ. Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση ώστε να διεκπεραιώνονται ταχύτερα οι υποθέσεις ακινήτων από σχολάζουσες κληρονομιές;

                                                                                     Ο Ερωτών Βουλευτής

        Παναγιώτης Κουρουμπλής