Προς τους κ.κ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Θέμα: Διακοπή της θεραπείας αποσιδήρωσης για τους θαλασσαιμικούς ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Είναι γνωστό πως η Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) είναι χρόνια νόσος, που απαιτεί συστηματική θεραπευτική αγωγή με συχνές ανά δεκαπενθήμερο μεταγγίσεις αίματος και καθημερινή λήψη φαρμακευτικής αγωγής με τις ουσίες αποσιδήρωσης.

Το σύνολο των θαλασσαιμικών ασθενών ακολουθεί τη θεραπεία αποσιδήρωσης με εξατομικευμένο σχήμα, το οποίο εξαρτάται από την εκτίμηση του βαθμού της αιμοσιδήρωσης του οργανισμού τους και της γενικότερης κατάστασης της υγείας τους. Το κόστος της συγκεκριμένης θεραπείας υπολογίζεται περίπου στο ποσό των 1.800€ μηνιαίως.

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση και συγκεκριμένα στο άρθρο 24 παρ. 3 Ν. 3867/2010 οι δαπάνες που αφορούν μεταξύ άλλων και στα «υλικά Μεσογειακής Αναιμίας» (δηλ. υλικά αποσιδήρωσης) δεν εκκαθαρίζονται, αν δεν κοστολογούνται με τροποποίηση του Κανονισμού του ΟΠΑΔ.

Ωστόσο από την ημέρα ψήφισης του νόμου αυτού και μέχρι σήμερα,  ο ΟΠΑΔ δεν έχει προβεί στην κοστολόγηση των σχετικών υλικών με αποτέλεσμα να μην πληρώνονται οι δαπάνες, στις οποίες μηνιαίως υποβάλλονται οι Πάσχοντες από Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) προκειμένου  να εξασφαλίσουν την απαραίτητη για την ίδια τους τη ζωή θεραπεία της αποσιδήρωσης.

Άμεση συνέπεια της συγκεκριμένης κατάστασης είναι εκατοντάδες θαλασσαιμικοί που είναι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν χωρίς την αρωγή του Ταμείου τους, στο υψηλό οικονομικό μέγεθος που απαιτεί η τόσο σημαντική θεραπεία, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.

 

 

Κατόπιν των ως άνω ερωτώνται oι κ.κ. Υπουργοί

 

1)Σε τι ενέργειες θα προβείτε, ώστε οι θαλασσαιμικοί να συνεχίζουν να προμηθεύονται τα αναλώσιμα υλικά που χρειάζονται για τη θεραπεία τους;

2)Θα εγκριθούν οι δαπάνες για τα αναλώσιμα υλικά αποσιδήρωσης που έχουν ήδη προμηθευτεί οι πάσχοντες από Θαλασσαιμία;

 

                                       Ο Ερωτών Βουλευτής,

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής