Προς τον κο. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Αναγκαίες τροποποιήσεις στην προκήρυξη 1/2010 της ΕΕΤΤ.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής