Προς τον κο. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα: Αιτήματα της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής