Προς τον κο. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3050/02 οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούντo σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων και εφόσον ο ετήσιος τζίρος τους δεν υπερέβαινε τις 10.000€, είχαν τη δυνατότητα να ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. .

Πρόσφατα, όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο 113/24/11/2009 του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών(Ο.Α.Ε.Ε.), κατέστη υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. όλων αυτών των επαγγελματιών, που ασκούν τις δραστηριότητες τους σε δημοτικά διαμερίσματα  κάτω των  2000 κατοίκων. Η επαγγελματική δραστηριότητα των μικροεπαγγελματιών ομολογουμένως είναι μικρής κλίμακας αποδόσεως, με συνέπεια  η αντοχή τους για υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. να είναι μηδενική. Επίσης, η πραγματική τους αδυναμία καταβολής εισφορών, λόγω του χαμηλού τους εισοδήματος, θα τους αναγκάσει να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους,  με οικονομική και κοινωνική συνέπεια τόσο για τους ίδιους όσο και τις μικροκοινωνίες που ζουν.

Καθίσταται αναγκαία η νομοθετική αποσαφήνιση αυτού του ζητήματος που δημιουργεί αναστάτωση και ανασφάλεια σε δεκάδες μικροεπαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η αντιμετώπιση ενός τέτοιου κοινωνικού προβλήματος με δύναμη και κατανόηση της ιδιαιτερότητάς του.

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός

 

Σε τι νομοθετικά μέτρα θα προβεί η Κυβέρνηση προκειμένου να δώσει δίκαιη λύση σε ένα ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας θέμα που ταλανίζει εκατοντάδες πολίτες;  

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Παναγιώτης Κουρουμπλής