Προς τoν κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Επιστολή διαμαρτυρίας των Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής