Προς τoν κ. Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Συνέχιση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Παναγιώτης Κουρουμπλής