Προς την κα. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Προβλήματα στην λειτουργία της Σχολής Τυφλών Βορείου Ελλάδος.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής