Προς την κα. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Είναι γνωστό το πρόβλημα των «αναπήρων μαϊμού», που πολλά χρόνια τώρα ταλανίζει την κοινωνικοπολιτική ζωή του τόπου και πλήττει την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Τις ευθύνες για την υπόθεση των αναπήρων «μαϊμού», δεν μπορεί να τις επωμιστεί κανείς άλλος, παρά το «σύστημα»  το οποίο τις συντηρεί και τις αναπαράγει. Η κάρτα αναπηρίας που θα πιστοποιούσε με τον πιο αξιόπιστο τρόπο το ποσοστό και το είδος της αναπηρίας, έχει ψηφιστεί εδώ και 15 χρόνια και παρ’ όλα αυτά παραμένει ανεξήγητη η μη υλοποίησή της, η οποία γεννά σημαντικά προβλήματα, όπως:

Πρώτον, παρατηρείται το φαινόμενο λειτουργίας επιτροπών, το οποίο συνεπάγεται τόσο λειτουργικό-διοικητικό κόστος, όσο και οικονομικό, αφού καταναλώνονται εκατομμύρια εργατοωρών για τη λειτουργία τους.

Δεύτερον, τα ίδια τα άτομα με αναπηρία ταλαιπωρούνται από τη διαδικασία των τακτικών ελέγχων πιστοποίησης της αναπηρίας.

Τρίτον, εμφιλοχωρεί η συναλλαγή.

Πιστεύω ότι το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο θα εξακολουθεί να υπάρχει, εάν οι όποιες εξυγιαντικές προσπάθειες των αρμόδιων φορέων παραμείνουν αποσπασματικές. Οι παγιωμένοι μηχανισμοί της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων δεν θα εκλείψουν, εάν δεν υλοποιηθεί η κάρτα αναπηρίας.

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός

 

Σε τι συγκεκριμένα μέτρα θα προβεί η Κυβέρνηση, προκειμένου να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Παναγιώτης Κουρουμπλής