Προς την κα. Υπουργό Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτιού-Βόνιτσας.

Κύριε,

 

Σας αποστέλλουμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτιού-Βόνιτσας που αφορά τις αλλαγές στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Παναγιώτης Κουρουμπλής