Προς την κα. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Πρόσληψη θαλασσαιμικών εκπαιδευτικών ως αναπληρωτές.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής