Προς την κα. Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Κυρία Υπουργέ,

 

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποίησε το Υπουργείο σας  για τις τιμές των φαρμάκων, η χώρα μας αναδείχθηκε η τρίτη ακριβότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τρίτη ακριβότερη στα γενόσημα φάρμακα παγκοσμίως. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι γινόταν σοβαρότατη παράβαση της νομοθεσίας αναφορικά με τις τιμές των φαρμάκων, διότι βάση του νόμου 3408 που ψηφίστηκε στις 4/11/2005 και αφορούσε τον τρόπο καθορισμού των τιμών των φαρμάκων, η χώρα μας έπρεπε να ήταν από τις φθηνότερες της Ευρώπης και τουλάχιστον η φθηνότερη της Ευρωζώνης.

Ο καθορισμός των τιμών των φαρμάκων πραγματοποιούνταν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με στοιχεία που προσκόμιζαν οι φαρμακευτικές εταιρείες  με την ευθύνη ότι τα στοιχεία αυτά είναι αληθή. Σε περίπτωση αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης από τις ως άνω εταιρείες, προβλέπονταν  αυστηρότατα μέτρα βάση του νόμου 3408, και συγκεκριμένα πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που δηλώνεται από τη φαρμακευτική εταιρεία και της τιμής που επαληθεύεται  από την Υπηρεσία, επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και για όσο διάστημα εφαρμόσθηκε η εγκριθείσα τιμή.

Ωστόσο, το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης απ’ ότι φαίνεται, δεν πραγματοποιούσε τους απαραίτητους τακτικούς  ως ορίζονται στο νόμο ελέγχους με συνέπεια να φτάσουμε στο σημείο να κερδοσκοπούν οι φαρμακευτικές εταιρείες εις βάρος του δημοσίου χρήματος. Υπολογίζεται ότι κατά παράβαση του νόμου 3408, οι φαρμακευτικές εταιρείες, όπως εκτιμούμε, εισέπρατταν την τελευταία τετραετία περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως περισσότερα χρήματα από όσα έπρεπε να εισπράττουν από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία. Επιπρόσθετα, το ποσό των υπερτιμολογήσεων εκτιμάται ότι αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2006 έως 2009. Το ποσό της ζημίας ανά έτος είναι τεράστιο, αντιστοιχεί περίπου με το 14Ο  μισθό όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός

 

1)        Σε τι συγκεκριμένα μέτρα θα προβεί η Κυβέρνηση, ώστε πραγματικά να αποδειχθεί εάν
υπάρχει παραπλάνηση του ελληνικού κράτους από τις φαρμακευτικές εταιρείες;

 

2)        Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες με βάση τις γραπτές δηλώσεις τους, παραπλανούσαν το ελληνικό κράτος, θα κινηθούν άμεσα διαδικασίες ώστε

α) τα ασφαλιστικά ταμεία να διεκδικήσουν επιστροφή χρημάτων από τις ως άνω εταιρείες και

β) τα νοσοκομεία να προχωρήσουν σε συμψηφισμό των διαφορών τιμών με τα χρέη τους;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Παναγιώτης Κουρουμπλής